DAVA MI PROPAGANDA MI?

Şafak Çelik
Şiirde Anlamı Araç Olarak Kullanmak   Şiirde anlam olmalı mı ya da anlamsız şiir mümkün mü? Birçok şairin modern şiir içinde anlama ihtiyaç var mı sorusuyla yüzleştiğini görüyoruz. Modern şairlerden Dadaizmin kurucu... ,…

KANDIRMA SANATI

Bünyamin Demirci
         Bir hakîkati yok etmek istiyorsan; ona iyi saldırma. Onu kötü savun!1 Geçmişten bugüne propaganda, insanları yönetmede kullanılan en etkili ve belki de tek yöntem olmuştur. Menfi bir anlamı ol... ,…

JAMAIS VU (1)

Aziza Rüya
Aralarında öyle bir dille konuşuyorlardı ki, bu sadece tuhaf değil, öznesi olmayan yepyeni bir icattı. Adına Yenisöylem dediler.   İktidar tarafından geliştirilmiş bu dilde sadeleştirme adı altında kelime sayısı olabildiğince azaltılıyor, halk arasında kulla... ,…

EVRENSİZ EVRENSELLİK

A. Ali Ural
İnsan kadar eskidir şiir. Bir milleti varsa belki de “insan” milletindendir. O yüzden onu sınırlara hapsetmek haksızlık olur. Evet, şiir evrenseldir ama kaleme alındığı her dilde onu milli bir hale getiren bir gücü vardır. Bir karşılaşma gerekir doğumu ... ,…
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10