MODERN BİR TAŞ İŞÇİSİ

Şafak Çelik
Dünyayı Taşıyan Saç Teli   Oysa onun güvendiği şeylerden hiçbiri bir kadın saçının bir tek teline bile değmezdi. Yaşadığından bile emin değildi, bir ölü gibi yaşıyordu çünkü,1  diye bağırmıştı Meursault, kendis... ,…

BİR GÖL NASIL UYANDIRILIR*

Çayan Özvaran
Çoklar girdi gemiye denize dalmadılar   Yapısal olsun ya da olmasın, bütün edebi çözümlemeler bir tanım ya da bir ön kabulle başlar. Yazını –şiiri- nitelemek adına girişilen bu yarı felsefi uğraşın ilk ve kaçınılmaz şartı... ,…

ŞİİR VE RUH

Ayşe Sevim
Şiir ve ruh! Bu iki kavram arasındaki ilişki ayan beyan ortada olduğu için onların arasındaki münasebetten bahsetmek oldukça zor. Zaten ortada olan bir şeyi ispatlamaya çalışmak insanı çoğu zaman yanlış tanımlamalara götürebiliyor. İnsan... ,…

ŞAİRİN MENZİLİ, RUHUN EVİ

Melek Paşalı
Şiiri, dilin şairin zihnindeki bir kırılma durumu olarak kabul edersek şiirin neliğinden önce şairin kimliği üzerine eğilmeyi gerektiren bir nokta olarakbelirir, hatta öncelikli nokta. Kimdir şair ve dil neden ona bize göründüğü gibi gör&uu... ,…

POSTMODERN ESER OLARAK FAHRENHEİT 451

Oya İşeri Gever
İnsanlar tek tip birer makinedir. Medya sansürle her şeyi kontrol eder. Hapishaneler artık zihinlere kuruludur. Doğru ve gerçek iliklerine kadar boşaltılıp medya kullanılarak yapay bir gerçeklikle doldurulur. Şiddet kol gezer. İnsanlar sokak ortasında kim vurdu... ,…
 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12