“BÜYÜK SU”

Mustafa Kurt
Cahit Zarifoğlu’nun Masumiyet Ülkesi: Toplumsal bilincin düzeyi, dilin ulaştığı ifade imkânları ile birlikte yükselir. Dolayısıyla edebî dilin ulaştığı zirve de, sanatçının ve onun en temel aracı olan dilin, “varoluşu” anlama v... ,…

ZİYA OSMAN SABA

Murat Batmankaya
Nefes Almakla Geçmeyen Zamanın Tercümesi: Bir şey’i kendine ilişkin şey’lerle anlamaya çalışmadan, bağımsız / biricik bir şeymişçesine yüceltip, bağlamlarından kopartarak düşünmek, hayata dair şeyleri hap hap yutmak isteyenle... ,…

ERDEM BAYAZIT’IN “VİCDAN BURCU”

Mustafa Kurt
Hayatımızın pek çok alanında olduğu gibi şiir tarihimiz de önyargılarla malul. İdeolojik tutumlarımızdan veya kasıtlı “kör bakış”larımızdan kaynaklanan bu önyargılar, Türk şiirinin seyrini bir bütün olarak görmemize bir tü... ,…

MEDENİYET TASAVVURU VE ŞİİR

Ali Galip Yener
Kemalist otoriter modernleşmenin ve toplumsal köklerle bağlantısız bir batılılaştırılmanın etkisi altındaki Türk edebiyatında şiirin medeniyet tasavvuru ile ilişkisini kurmak zorlaşmıştır. Burada kast ettiğim İslâm medeniyeti tasavvurudur hiç şüphesiz.... ,…

“TARİH-İ KADİM”DEN “YENİ HAYAT” ÇIKARMAK

Tevfik Fikret’in Tarih-i Kadim adlı uzun şiiri, edebî bir metnin farklı niyet ve algılama biçimleriyle ne kadar farklı yorumlanabildiğine örnek olarak gösterilebilecek metinlerden biri. Fikret’in topyekûn bir medeniyete, tarihe ve ona bağl... ,…

ŞİİRE MASTAR EKLERİ - II

Şiirin bir canı olmalı ki can damarı da oluversin. Bu oluvermek sürecinde, şiirin cansız bir varlık olduğunu düşünmek şairane oluşa uzak düşmektir. Nasıl şairane oluş, yeri geldiğinde eğri büğrü bir taşı dahi canlı görebilmekse bizzat şiirin ken... ,…

ŞAİR VE AKTÖR

Hüseyin Karaca
Mesele şu: Şiirde ilham veya işçilikten hangisinin daha önemli olduğundan bağımsız olarak şairin şiiri(ni) ne olarak gördüğü... Bir şair -ister ilhama ister işçiliğe inanıyor olsun- şiirini yazarken ona karşı nasıl bir mesafe alıyor; kendisini ve... ,…
 1 2 3 4 5 6 7 8 9