ŞİİR DİLİN DELİSİDİR

Ali Ömer Akbulut
“Ördektir, kargadır, sülündür, kuğudur Hep kuş satarız: Sence şudur, bence budur. Eskiydi, yeniydi, kim bakar maşrabaya Bütün bir şiir sebil… taze akar aynı sudur.” Cemal Yeşil       Ölüm ve sonrası... ,…

ŞİİR BİLE KENDİNDEN GEÇER

Ali Ömer Akbulut
Evrende bizi çepeçevre kuşatan, nazarımızı celbeden onca harikulâdelik varken ümitsizliğe düşmek insana yakışmaz. Tabiatla bozuşmuşuz gerçi; Varlığı, o mutlu birliği kaybetmişiz. Sadrımızda saklı kalsa da aklımız ve zihnimiz, hatta efkâr... ,…

ŞİİR İNSANIN EN MÜKEMMEL İSMİDİR

Ali Ömer Akbulut
“Şiir gibi” ifadesi bizatihi ŞİİR olan dışındaki varoluş durumlarının estetik ve güzelliğini ifade için kullanılır. Anadolu insanının irfani muhayyilesindeki bu harika “yakıştırma”, “gibi”nin dehalet ve delaletiyle hayran kalınacak ... ,…

ŞİİRE ÖZGÜ(R) KOŞU

Ali Ömer Akbulut
“Vatan âh, gurbettekini yakan, Varolmak yangında yanmaktı. … Size koşun, arzuyla koşun, dedik … Ama hiçbiriniz aymadınız.” Sühreverdî   Koşu başlıyor: Herkes uyarını yapar.1   Çocuğun yürümeyi ... ,…
 1 2 3 4 5 6 7 8 9