“AV EDEBİYATI”

Mustafa Kurt
YÜKSEK GERİLİMLİ VE ÇOKSESLİ BİR ŞİİR:-  İkinci Yeni’nin, modern Türk şiirinin inşasında önemli bir rol oynadığı göz ardı edilemez bir gerçek. Özgün imgelere dayalı bir şiir dili ve farklı anlatım teknikleriyle inşa edilen b... ,…

ŞİİRE MASTAR EKLERİ - I

Şiir, insandan koparılıp yapay gündemlere teşmil ediliyor. Türkiye topraklarında nefes alıp veren şairler, insanlara borçlanıyor. Her geçen gün, yazılmayan şiirin vebalini yükleniyor şairler. Şiirin cevherine vasıl olamayan şairlerin, şiirin adı ... ,…

GELENEĞİN GÜCÜ KARŞISINDA ŞAİR

Ali Galip Yener
Şairlerin gelenekle ilişkileri daima zorlu bir mücadele sürecine tanıklık eder. Hem gelenekten yararlanma hem de geleneği aşma gayreti, şairin geleneğin gücü karşısındaki hallerini belirler. Hiçbir has şair geleneğin gücünü, edebi mirasta... ,…

ŞİİR POZUNDA ŞAİR OLGUSU

Metin Erol
"her hali için bir pozu var henüz vermediği insanların" Günümüz şiir ortamı, ben bu resme baktım bakalı kendini farklı hallere bürüyen şairlerin en görünür pozu vermek için yaptıkları yer kavgasının bir tablosu olarak du... ,…

BİZ DEĞİL, ATEŞTİR İÇİMİZDEN GEÇEN

“İnsan dolar dolar boşalır.” Safer Dal (K.S.) Kendimi bildiğimden beridir bir ateşi diri tutmaya çalışmanın gayreti içinde, bazen çalı çırpı bazen kalın bazen ince dallar, budaklar peşinde geçip gidiyor günlerim. Şükü... ,…

ADEM KASİDESİ!

MODERN TÜRK EDEBİYATINDA YOKLUKLA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİR HOLOGRAFİK GÖSTERİ:  Hasan Akay Modern Türk edebiyatında, Âkif Paşa’nın “Yaşasın Olumsuzluk! Var Olsun Yokluk!!” çığlığı halinde gözüken “yokluğa &ou... ,…

GÜNÜMÜZ ŞİİRİNE DAİR

Muhsin Mete
GÜNÜMÜZ ŞİİRİNE DAİR Uzunca bir süredir okuduğum şiirlerden eskiden aldığım tadı alamıyorum. Bizatihi okumaktan vazgeçemediğimden, zevk almasam da şiir okumayı sürdürüyorum. Zevk almadan okumak, vakit kaybı bir yana, anlamsız bir iş yapt... ,…
 1 2 3 4 5 6 7 8 9