LOUISE BOURGEOIS: DÜNYADAN BÜYÜK

Ayşe Kâfi
Mekân var olmaz, mekan, sadece, varoluşumuzun yapısı için bir metafordur. Louise Bourgeois  “Beni sevmesini istemiştim, o gitti babamı sevdi.” Louise Bourgeois’in İngilizce öğrenmesi için tutulan dadısı hakkında söylediği bu ... ,…

NE İÇİNDEYİM RESMİN NE DE BÜSBÜTÜN DIŞINDA

Nuriye Akman
Türk ilaç sektörünün önemli firmalarından Abdi İbrahim sayesinde Van Gogh’u yeniden hatırlama imkanı bulduk. Abdi İbrahim’in 100’üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle Karaköy Antrepo’da, Van Gogh r... ,…