BİLİNCİN YOKLUĞU: BOŞLUK

Poetika
Yunan mitolojisine göre, dünya var olmadan önce kaos vardır. “Khaos” kelimesi Yunanca açık, boş olmak anlamına gelen "khainein" fiilinden türemiştir. Khaos'tan ortaya çıkan boşluk, daha biçime girmemiş, varlığa kavuşmamış ö... ,…

ŞEYTANIN AVUNTUSU

Şiir
ŞEYTANIN AVUNTUSU Sesim dünyayla avuntulu idi Belki de dünyaya bakmakta idim Bekleyişle anılan sesim Daha yakındı aşkın kalbinden Belki de yılgın bir ağrıydı Suçum buydu yankısız ağrılarla yaşamaktı Ruhumun çarşısına hırsları almaktı Daha ağır bede... ,…