ŞAİR OSMANLI BÜROKRATI KOCA RAGIB PAŞA (II)

Portre
KAHİRE’NİN KAHRI Sultan Birinci Mahmud 1744 yılında istikbâl vadeden başarılı vezirlerinden Mehmed Ragıb Efendi’ye paşalık rütbesi vererek vali sıfatıyla Mısır’a gönderir. Bu yıllar, başına buyruk Memlûk beylerinin Mısır’da yöne... ,…

ŞAİR OSMANLI BÜROKRATI KOCA RAGIB PAŞA (I)

Portre
Nedim ve Şeyh Galib’den sonra 18. yüzyılda klasik edebiyatımızın yetiştirdiği en büyük şairlerden birisinin Ragıb Paşa olduğu edebiyat tarihçilerinin ortak görüşüdür. Siyasi tarihçilere göre ise, aynı yüzyılda olduğ... ,…

BALKANLAR VE OSMANLI

Deneme
Türklerin Balkanlardaki etle tırnak mesabesinde olan konumunu ifade eden çarpıcı bir anekdotla başlayalım bu bölüme. Daha doğrusu, sayfalar dolusu yazılacak hiçbir şey bu anlatacağımız anekdot kadar açıklayıcı olmayacaktır.    Sakar... ,…

ALİYA BİYOGRAFİSİNE BİR GİRİŞ DENEMESİ

Portre
Bilge Bir Lider: ALİYA   Aliya, nicedir nesli kesilmiş devlet adamlarımızdan biri. “Devlet adamlarımızdan” diyoruz, çünkü 300 sene, 400 sene önce dünyaya gelseydi Osmanlı’nın anlı şanlı paşalarından biri olacaktı. Aynı bölg... ,…

BİLGE BİR LİDER ALİYA İZZETBEGOVİÇ - 3*

Portre
"YUGOSLAV GANDİSİ”   Aliya 1992-95 yılları arasında cereyan eden savaşta, dost-düşman herkeste güven duygusu oluşturmuş bir devlet adamıdır. “Bilge kral”, daha doğru bir ifade ile “Bilge devlet adamı” tanımlaması, herkesin onun hakkı... ,…

“BİLGE BİR LİDER ALİYA İZZETBEGOVİÇ”

Portre
İLK MAHKUMİYET Eski Yugoslavya zamanında, Erkek Lisesi’nde bir öğrencinin mezun olduktan sonra orduya katılması adettendi. Aliya bu liseyi bitirdikten sonra başvuruda bulunmayarak askerlik yapmaktan kaçındı. Doğum yeri olan Posavina bölgesinde bulunan Grad... ,…