Hayâlî Bey’e Dair

Deneme
“Hayâlî arsa-i nazmın ser-âmed pehlevanıdır”([1]) Kuşkusuz 15. ve 16. yüzyıllar, Osmanlı klasik şiirinin kurulduğu ve sonra da kendi kanatlarıyla uçmaya başladığı önemli bir dönemdir. İstanbul’un fethiyle birlikte Fatih d... ,…