O DİYAR

Şiir
                Nâilî’ye     ey azizler zekât-ı mey verilir o diyardan gelmiştiniz     ey azizler düşe kalka bu şehr içre haste-i gam ve me... ,…

GÖRDÜM GÖLGELERİN GELDİLER

Şiir
gördüm lâ süpürgesi elindeydi gittiğin her yerde ve illâ gittiğin her yerden gölgelerini topladın   gölgelerin tamam artık yolun sonuna vardın        geldiler   ol da bir bak dediler ... ,…