İNANCIN ALEGORİYE YANSIMASI

Deneme
Kelimeler güçlüdür, büyüler insanı. Değil mi ki Âdem (as), meleklerin aciz kaldığı yerde isimleri bir bir saymıştır.1 Değil mi ki tövbesi Rabbinden aldığı kelimelerle kabul edilmiştir.2 Rahman’ın bir lütfudur beyan.3  İ&c... ,…